Nevyhadzujte svoj šrot!

Ponúknite ho na našom portáli a zarobte na ňom.

Chcem predať šrot Registrácia šrotára

Zákon o odpadoch

Zákon č. 223/2001 Z.z. z 15. mája 2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje:

 • pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí,

 • práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi,

 • zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva a zriadenie Recyklačného fondu

Zákon sa nevzťahuje na:

 • nakladanie s odpadovými vodami a osobitnými vodami,

 • nakladanie s látkami znečisťujúcimi ovzdušie

 • nakladanie s odpadmi z drahých kovov

 • nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi

 • nakladanie s vyradenými výbušninami a zvyškami z výroby výbušnín

 • nakladanie s elektrickými a elektronickými zariadeniami (ďalej len "elektrozariadenie"), ktoré sú spojené s ochranou dôležitých záujmov týkajúcich sa bezpečnosti Slovenskej republiky, zbrane, muníciu a vojenský materiál, okrem elektrozariadení, ktoré nie sú určené výhradne na vojenské účely a na nakladanie s odpadom z týchto elektrozariadení,

 • nakladanie s batériami a akumulátormi použitými v zariadeniach, ktoré sú spojené s ochranou dôležitých záujmov týkajúcich sa bezpečnosti Slovenskej republiky, v zbraniach, munícii a vojenskom materiáli, okrem výrobkov, ktoré nie sú výhradne určené na vojenské účely a v zariadeniach určených na vyslanie do vesmíru a na nakladanie s odpadom z týchto batérií a akumulátorov.

Ak osobitné predpisy neustanovujú inak, vzťahuje sa tento zákon na:

 • nakladanie s ťažobným odpadom,

 • ukladanie odpadov na odkaliská,

 • nakladanie s odpadmi živočíšneho pôvodu,

 • nakladanie s odpadmi z obalov.

plné znenie zákona si môžete prečítať tu.

Prihláste sa k odberu noviniek

Buďte pravideľne informovaný o:

 • zmenách cien šrotu
 • nových šrotárskych firmách
 • novinkách na našom webe

Ste šrotár? Dajte o sebe vedieť!

Zaregistrujte svoju šrotársku firmu

 • pridajte svoje pobočky
 • buďte informovaný o šrote vo vašom okolí
 • rozšírte povedomie o vašich pobočkách
Registrujte sa